Szántó István

festőművész

Munkáim elsődleges forrásai a népművészet, a személyes, társ-ember-közösség kereső és az azonosulási ősszenvedély megnyilatkozása, valamint az olyan alkotásmód, amely a jelenkori tudatot keresi és reflektál a 21. század technikai szenzualista művészetre. Képzőművészeti tevékenységem nem egy-egy műcsoportra összpontosul, hanem összetett, lényegében tevékenységközpontú az alkotói szisztémám, ahol a művészeti program és képzőművészeti vállalás a fontosabb.