Tanáraink

Masszi Ferenc képzőművész

“Meghitt világomat saját mitológiám sárkányai védik” (Salvador Dalí)

A képben való gondolkodás mindig jellemző volt rám. A festés, alkotás lényege számomra nem a végeredményről szól, inkább maga a folyamat az, ami számít. Oktatóként azokat az embereket, leendő művészeket keresem, akik át mernek lépni a saját korlátaikon, akik nem elégszenek meg egy megtanult technika unalomig ismétlésével, hanem új, izgalmas eszközöket, módszereket keresnek, amiket fokozatosan be tudnak építeni a saját világukba/mitológiájukba, hogy így váljanak valóban egyedi alkotókká.

A technikák vegyítése, illetve az ehhez szükséges érdeklődés és nyitottság nélkülözhetetlen a grafika tanulása során. Én magam is szeretem plasztikus elemekkel, szokatlan megoldásokkal színesíteni a munkáimat.

Illusztrációim, képeim számos kiadványban és kiállításon megjelentek, de ebben a szakmában mégis az önmagunkkal töltött időt tartom a legfontosabbnak. Az alkotó főként magának nem hazudhat, számomra a művészet talán az egyik legtisztább önismereti forma.

Úgy gondolom, hogy nem tehetségből és elszántságból, sokkal inkább lehetőségből és útmutatásból van hiány jelenleg a művészeti szférában. A Művészeti Szakközépiskola alapítójaként is ez a gondolat motivált. Imago Szabadiskolámban többek között felvételi előkészítéssel is foglalkozunk évek óta, így az oktatást nem csak személyekhez, de az aktuális elvárásokhoz és trendekhez is igazítom. Az Artopolis megalapításával ezeket a lehetőségeket és ezt a tudást szeretném még szélesebb körhöz eljuttatni.


Bonyhádi Károly tervezőgrafikus művész

Logo, Digitális kép, Megapixel, Webdesign – néhány évtizede ezek a fogalmak csupán nyomdászok. grafikusok, reklámszakemberek kommunikációjában bukkantak fel  – mára szinte a közbeszéd részéivé váltak.

A nyolcvanas éveket megelőzően – tervezőgrafikusi pályám kezdetén –, még magam sem sejtettem, hogy az akkor még hagyományos rajzeszközökkel; tollal, ecsettel, ceruzával létrehozott munkáimat évekkel később, egérrel, számítógéppel, rajz-tablettel fogom létrehozni. Az új eszközök szinte korlátlan szabadságot adtak képi ötleteim, gondolataim megvalósításához, de nélkülözhetetlenek lettek tipográfia munkáim, kísérleteim elkészítésénél is.

A grafikusként eltöltött több mint negyven év alatt, a szakma majd minden területén dolgozhattam: kezem alól több mint száz plakát, több tucatnyi grafikai arculatterv, logó, csomagolásterv, lemezborító, könyvterv került ki. Megbízóimnak, megrendelőimnek tudhatok múzeumokat, kulturális intézményeket, önkormányzatokat, vállalatokat és nem utolsó sorban (már több mint tíz éve) a Weöres Sándor Színházat is. Egyéni és csoportos kiállításokon rendszeresen találkozhattak a látogatók grafikai és fotós munkáimmal.

Szakmai életem fontos részének tekintem, hogy a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola grafika szakán taníthattam közel húsz évig. Az ott elkezdett oktatói munkám most tovább folytatódhat itt, a 2019-ben induló Artopolis Művészeti Iskolában.


Szántó István festőművész

Munkáim elsődleges forrásai a népművészet, a személyes, társ-ember-közösség kereső és az azonosulási ősszenvedély megnyilatkozása, valamint az olyan alkotásmód, amely a jelenkori tudatot keresi és reflektál a 21. század technikai szenzualista művészetre. Képzőművészeti tevékenységem nem egy-egy műcsoportra összpontosul, hanem összetett, lényegében tevékenységközpontú az alkotói szisztémám, ahol a művészeti program és képzőművészeti vállalás a fontosabb.


Vörös Máté grafikusművész

 

Középiskolai éveimet a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskolában (most Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium) végeztem, ahol jelenleg 6. éve tanítok.

Egyetemi tanulmányaimat a Magyar Képzőművészeti Egyetemen folytattam, ahol először Grafikus–művész, majd Művésztanár diplomát szereztem. Az egyetemi éveim alatt lehetőségem volt egy félévet a Hágában, a Holland Királyi Akadémia grafika szakán tanulni.

Az idei évtől az ELTE Savaria Egyetemi Központban óraadóként is dolgozom.

Saját munkáimban a hagyományos sokszorosító grafikai eljárásokat használom, legtöbbször linómetszetet. Szeretek kísérletezni, az adott technika újszerű ábrázolási lehetőségeit keresem.


Horváth Valéria tervezőgrafikus, tipográfus, rajztanár

A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola elvégzése után rajz szakon szereztem diplomát a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Mivel érdekelt a mindennapjainkat meghatározó látványteremtés, a budapesti Dekoratőr Iskolában folytattam tanulmányaimat. Mindig nagyon foglalkoztatott, hogyan ötvözhető a grafika a fotóval, s hogyan illeszkedik a képbe a betű. A szakmai kíváncsiság és elmélyülés vágya vezetett a MOME tipográfia képzésére, ahol 2008-ban diplomáztam. A klasszikus anyagokat éppúgy használom, mint a digitális technológia adta lehetőségeket. Úgy vélem, nem szabad elszakadnunk a kezünk ügyességétől, az akvarell adta szabadságtól és a papír illatától. Az Artopolis Művészeti Iskola tanáraként célom, hogy inspiráljam a hallgatókat és megmutassam számukra a szakma szerteágazó területeinek szépségeit.


Nagy Anna esztéta, az ELTE Savaria Egyetemi Központ tanára

A művészet története nem régmúlt korok poros tárgyainak gyűjteménye. Minden történet, minden tárgy, minden kép rólunk szól. Hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk. Az Artopolis Művészeti Iskola tanáraként, ahogy közel harminc éves egyetemi oktatói munkám során is arra törekszem, hogy a képzőművészet hatalmas “látványtárát”, a hosszú évszázadok alatt felhalmozott tudást, szellemi és formakincset önmagunk és a minket körülvevő világ megértésének szolgálatába állítsam. A vizuális gondolkodásunkat formáló művészi alkotásokat inspirációs forrásnak tekintem, mert úgy gondolom, hogy a múltnak a jövő felé kell mutatnia.